Missie

Onze missie is het realiseren van architectuur met een zo hoog mogelijke kwaliteit in zowel esthetische, functionele als technische zin.

Visie

Plug Architects wil met passie en plezier ideeën omzetten in goede architectuur waarbij wij stellen dat:

  • Architectuur een middel is, geen doel. Zij beoogd dienstbaar te zijn aan de gebruiker.
  • Architectuur is voor de feitelijke gebruiker het middel om goed te kunnen functioneren.
  • Architectuur is voor de opdrachtgever het middel om uitdrukking te geven aan haar visie en om haar missie optimaal te kunnen uitvoeren.
  • Architectuur is voor de samenleving het middel om cultureel uitdrukking te geven aan haar karakter.
  • Architectuur is voor de passant het middel om zich te kunnen spiegelen (wat vind ik) en zich te oriënteren (waar ben ik).
  • Architectuur is zuiver en solide. Zuiver in betekenis, in herkenbaarheid en in de totstandkoming. Solide in kwaliteit en functionaliteit.

Profiel

Plug Architects is een landelijk opererend bureau op alle schaal- en sfeergebieden van architectuur. De uitdaging om bij elke opgave steeds opnieuw in te spelen op een andere vraag, andere locatie, anders geaarde mensen en een ander budget inspireert ons. Het resultaat is zichtbaar in het grote scala van gerealiseerde, kwalitatief hoogwaardige projecten.

Plug Architects beoogt een vorm van dienstverlening, die een zo breed mogelijk gebied van de gebouwde omgeving omvat. Onderdelen van dit gebied zijn huisvestingsadviezen, haalbaarheidsonderzoeken, ontwerpen, bouwmanagement en technische ondersteuning, studies naar nieuwe woonvormen, hergebruik van gebouwen en toepassing van duurzame energie. Dit laatste doen wij in samenwerking met Plug-Innovatie BV.

Plug Architects is mede-eigenaar van bouwkundig adviesbureau GAAV. Bij GAAV werken 3D modelleurs, bouwkundigen en directievoerders. Zij werken de ontwerpen van de architecten verder uit en begeleiden de uitvoering. Voor meer info over GAAV en haar medewerkers, zie www.gaav.nu

Historie

De oorsprong van Plug Architects gaat terug tot 1966. Het jaar waarin architect De Wit betrokken raakte bij de realisatie van verpleeghuizen. Wisselingen in directie en naam volgden elkaar op natuurlijke wijze op. De Wit werd De Wit + Van Duivenboden, De Wit + Van Duivenboden werd Van Duivenboden Borkent, Van Duivenboden Borkent werd Het Architectenhuis en van daaruit ontwikkelde zich Plug-In novatie tot slot Plug Architects.

Het bureau realiseerde projecten in de woningbouw, woon-zorgprojecten, verpleeghuizen, kantoorgebouwen, culturele gebouwen, scholen en kerkgebouwen variërend in bouwkosten van € 20.000,- tot € 30.000.000,-.